Sunday, November 2, 2008

takde sebab bhg 6

badan letih; mata letih; kaki letih.

No comments: