Thursday, November 20, 2008

macam sia.

report yang sambong menyambong.
ekoran dari kehebatan menyiapkan report sengan kadar segera.
aku menjadi mangsa kepada kehebatan sendiri.
aduh.

No comments: